SERVICEVOORWAARDEN

-----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Gadget Magazijn. Op de hele website verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar Gadget Magazijn. Gadget Magazijn biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan jou, de gebruiker, onder voorwaarde dat je akkoord gaat met alle bepalingen, voorwaarden, beleidsmaatregelen en mededelingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze “Service” en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), waaronder die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of leveranciers van de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot enig deel van de website of ervan gebruik te maken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kan je geen toegang krijgen tot de website of de diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden opgevat, dan is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Ook vallen onder de Servicevoorwaarden alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel zijn toegevoegd. Je kunt te allen tijde op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Met jouw voortdurend gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen, geef je te kennen deze wijzigingen te aanvaarden.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je aan ons dat je minstens meerderjarig bent in je staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in je staat of provincie en dat je ons toestemming hebt gegeven dat een van je minderjarige deze site mogen gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden en je mag ook niet, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in je jurisdictie (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of een code van vernietigend karakter verzenden.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging van je Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om diensten aan ieder persoon te weigeren voor wat voor reden dan ook.
Je begrijpt dat jouw inhoud (niet de creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en sprake kan zijn van (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor de verbinding met netwerken en apparaten. De creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als verstrekte informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand primaire, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Enig vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze website te updaten. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

DEEL 4 - AANPASSINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om te allen tijde de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving aan te passen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF SERVICES (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.
We hebben ons uiterste best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk te tonen. We kunnen niet garanderen dat elke kleur juist wordt weergegeven op je computerscherm.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij mogen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden aangeboden producten of diensten te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen naar eigen oordeel op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te stoppen. Elke aanbieding voor een product of service gemaakt op deze website is nietig waar het verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van je gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan je verwachtingen voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bevatten bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In geval dat we een wijziging maken of een bestelling annuleren, zullen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord dat actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie wordt verstrekt voor alle aankopen in onze winkel. Je gaat ermee akkoord dat je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk wordt bijgewerkt, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen je toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor wat eruit ontstaat of in verband is met je gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door jou van de aangeboden optionele hulpmiddelen via de website is geheel voor eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop hulpmiddelen worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (waaronder de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere gemaakte transacties in verband met websites van derden. Bekijk de beleidsmaatregelen en praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan derden.

DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN DE GEBRUIKER

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), dan ga je akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, eventuele opmerkingen die je aan ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) op opmerkingen te reageren.
Wij mogen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
Je gaat ermee akkoord dat jouw opmerkingen geen rechten van derden schenden, waaronder auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je gaat er verder mee akkoord dat je opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan jezelf, of op een andere manier ons of derden misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gemaakte opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of derden zijn geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het kan zijn dat de informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).

Wij achten ons niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, waaronder maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er hoeft geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden gebruikt in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTION 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden aangegeven in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) voor het vragen aan anderen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) voor het schenden van internationale, federale, provinciale of overheidsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) voor inbreuk op of schending van ons intellectueel eigendom of intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) voor het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, smaden, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) voor het indienen van valse of misleidende informatie; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige codes die op enigerlei wijze worden gebruikt of zullen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) voor het verzamelen of volgen van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) voor spam, phishing, pharming, voorwendselen, spieden, crawlen of scrapen; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) voor het verstoren of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor schending van het verboden gebruik.

DEEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat we zonder enige kennisgeving van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren.
Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van of de onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan jou worden geleverd, zijn (behalve als uitdrukkelijk door ons is aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschikt voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen enkel geval zullen Gadget Magazijn, onze directeuren, functionarissen, werknemers, affiliates, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of andere, voortvloeien uit jouw gebruik van een service of producten aangeschaft via de service, of voor enige andere claim gerelateerd aan jouw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als ze in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid. Aangezien sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot het maximale dat wettelijk is toegestaan.

DEEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

Je gaat ermee akkoord om Gadget Magazijn en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, affiliates, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden van claims of eisen, waaronder redelijke advocaatkosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze opnemen door verwijzing, of jouw schending van een wet of de rechten van derden.

DEEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bepaald, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, en het onuitvoerbaar deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere resterende bepalingen.

DEEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden voortbestaan.
Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer je onze website stopt te gebruiken.
Als je naar ons oordeel faalt of we vermoeden dat je hebt gefaald om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijf jij aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen we dienovereenkomstig je toegang tot onze Services (of een deel daarvan) weigeren.

DEEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als we tekortkomen om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, dan betekent dat niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsmaatregelen of werkwijzen door ons op deze website geplaatst of met betrekking tot de Service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en bepalen jouw gebruik van de Service en vervangen eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opgestelde partij.

DEEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 71 75 Shelton Street London GB WC2H 9JQ.

DEEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt te allen tijde op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Met jouw voortdurend gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, geef je te kennen deze wijzigingen te aanvaarden.

SECTION 20 - CONTACTGEGEVENS

Rolgan Limited
71-75 Shelton Street
London
WC2H 9JQ
Bedrijfsnummer: 10826749

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar info@gadgetmagazijn.nl worden gestuurd.

-----